• De kosten voor een half uur les zijn € 17,50 inclusief reiskosten.

  • De lessen worden in principe wekelijks gegeven. Andere frequentie in overleg.

  • De (basis)schoolvakanties worden niet doorbetaald. Afgezegde lessen worden wel doorbetaald maar kunnen op een later tijdstip eventueel worden ingehaald.

  • De opzegtermijn van de lessen is 1 maand.